Vad vi gör

För att ge en bild av hur våra kurser och workshops kan utformas, och vilka vi jobbat med hittills, har vi listat några exempel här:

Pilotworkshop

November 2019 i Göteborg.
Heldagsworkshop samt uppföljningstillfälle en vecka senare.
10 deltagare från olika gräsrotsrörelser.

Helgkurs med Extinction Rebellion

April 2020 i Uddevalla.
Helgkurs om resiliens & rättvisa kopplat till klimatrörelsen.
(framskjuten pga Covid-19)

Styrelseutbildning med Unga feminister

Augusti 2020.
Digital 3-timmarsworkshop.
(framskjuten pga sjukdom)

Workshop på Radikal bokmässa

September 2020 i Göteborg.
4-timmarsworkshop med 12 deltagare.
Mer information här.