Om oss

Vi i Resilienta rörelser är en grupp folkbildare som utbildat oss i hållbart engagemang. Vårt mål är att sprida kunskap och verktyg på temat till fler i civilsamhället.

Varför? Vi vill inte låta stress, trötthet och utmattning försvaga våra rörelser. Att kunna arbeta tillsammans långsiktigt, och att lyckas värna om vår energi, vår lust och vår kreativitet i det arbetet, är helt nödvändigt för att skapa förändring. Samhället vi lever i präglar beteenden och normer i våra rörelser. Vi måste utmana de skadliga normer som gör att vi blir utmattade för att på riktigt kunna utgöra en effektiv och strategisk kraft för samhällsförändring.

Därför…
…erbjuder Resilienta rörelser workshops och kurser för grupper som vill arbeta för ett rättvist samhälle, med hänsyn till ert eget välmående och er organisations resiliens.

Vilka vi är

Vi är fyra folkbildare som håller till i Göteborg. Vi heter Sam, Olivia, Lanja och Johanna.

Sam är en sexualupplysare och queeraktivist som brinner för social, ekonomisk och ekologisk rättvisa; skriver och läser fantasy på fritiden och äter mer popcorn än någon annan ni känner.

Olivia är en klimatkämpe som älskar att snacka folkrörelsestrategi, med bakgrund framför allt i klimatrörelsen och en försmak för broderi och Cluedo. 

Lanja är en gräsrotsaktivist med fötterna i samarbetets kraft; antikapitalistisk kamp, asylrätt, klimaträttvisa och sexualpolitik. Ibland rör sig fötterna också i replokalen, oftast på torsdagar. 

Johanna är en Roller derby-spelande sexualupplysare och med hjärtat i den antirasistiska queerfeministiska rörelsen. Gillar chips och växter!

Vill du lära känna oss mer, besök gärna vår instagram @Resilientarorelser!

Hur kom vi hit

Olivia samordnade ett Erasmus-finansierat folkbildningsprojekt ihop med folkrörelsen Streetgäris. I samband med detta reste sexton samhällsförändrare från Sverige till Ulex Project i Pyrenéerna, ett kurscenter där folkbildare från hela världen samlas för att sprida vidare kunskaper och pollinera folkrörelser. Vi i Resilienta rörelser har gått var sin 9 dagar lång kurs vid olika tillfällen och med något olika upplägg, alla på temat “Regenerative activism” och “Sustaining resistance”. Olivia har dessutom gått deras 10-dagars fördjupande kurs för folkbildare som vill lära ut på det här temat, och Johanna deltog i sin kurs som skuggfacilitator.

Eftersom vi alla är vana mötesunderlättare och workshopledare, har vi därefter gått samman för att sprida de här kunskaperna vidare. Efter att ha hållit en pilot och utvärderat vårt upplägg ihop med erfarna aktivister från ett flertal rörelser, är vi 2020 redo att erbjuda workshops åt fler!

Läs mer om våra kurser och workshops.