Hur kan vi organisera oss på ett hållbart långsiktigt sätt som öppnar dörren för förnyelse och kraft, snarare än stress och utmattning? Hur kan vi vara i solidaritet med andra och samtidigt oss själva? Hur utgör vi resilienta rörelser för samhällsförändring? 

Välkommen att utforska de här frågorna med oss.